Steffen  Lipski
P H O T O G R A P H YNeuchâtel, Switzerland


Dresden, Saxony , Germany


Pillnitz


Grünberg, Saxony , Germany


Medingen, Saxony, Germany